NÄ›kdo bere vzdÄ›lání opravdu hodnÄ› vážnÄ› a nÄ›komu je to úplnÄ› jedno. SlyÅ¡ela jsem, že lidé, když budou mít velice nízké vzdÄ›lání, tak potom také velice složitÄ› shání nÄ›jaké zamÄ›stnání. NÄ›jakou práci, kterou by mohli dÄ›lat. Také jsem se dokonce dozvÄ›dÄ›la, že lidé, kteří tÅ™eba mají jenom uÄební obor, tak by si přáli pracovat na takových vysokých pozicích, na které ale bohužel potom nemají vůbec žádné vzdÄ›lání. Myslím si, že lidé by si mÄ›li taky udÄ›lat nÄ›jaký vzdÄ›lání a pak tÅ™eba jenom do zásoby, i když tÅ™eba ví, že tohle dÄ›lat nikdy nebudou.

Četba je má vášeň.

Tak potom lidé nikdy neví, co tÅ™eba za dvacet nebo za tÅ™icet let. Proto je nejlepší, když lidé si uvÄ›domí, že když budou mít nÄ›jaké vzdÄ›lání, tÅ™eba maturitu a nebo vyšší odbornou Å¡kolu nebo přímo vysokou Å¡kolu, tak se jim to samozÅ™ejmÄ› vyplatí. SamozÅ™ejmÄ›, že já jsem také po základní Å¡kole nechtÄ›la jít studovat, protože jsem se chtÄ›la bavit pouze jenom s kamarádkama a nebo chodit na na zábavy a na diskotéky a tak podobnÄ›. Nakonec jsem si udÄ›lala uÄební obor kuchaÅ™ a potom jsem jeÅ¡tÄ› nastoupila na dva roky na nástavbu, abych mÄ›la maturitu. Takže mám vlastnÄ› výuÄní list a potom také jeÅ¡tÄ› maturitu z oboru ekonomie. VzdÄ›lání pro nÄ› vždycky bylo důležité, ale až tak od dvacátého roku života.

Bez knih bych se nudila.

Když jsem se na základní Å¡kole rozhodovala, kam půjdu, tak jsem vůbec nevÄ›dÄ›la a nejradÄ›ji bych Å¡la rovnou do práce, abych mÄ›la peníze, protože mÄ› to bez penÄ›z nebavilo. Pokud i vy patříte k lidem, kteří mají rádi vzdÄ›lání a Äetbu knih, tak samozÅ™ejmÄ› tohle podporuji, protože v dneÅ¡ní dobÄ› je vzdÄ›lání hodnÄ› důležité. Také hlavnÄ› nezapomeňte, abyste do Å¡koly chodili pravidelnÄ› a také se hlavnÄ› uÄte. Znám nÄ›které lidi, kteří tÅ™eba chtÄ›jí studovat vysokou Å¡kolu, ale vůbec se neuÄí a spíše spoléhají na Å¡tÄ›stí, že se jim bude daÅ™it. Jenomže ne vždycky se tohle povede. SamozÅ™ejmÄ› že i Å¡tÄ›stí je potÅ™eba.