Dáváte-li pÅ™ednost jednoduchosti, v níž je opravdová krása, jistÄ› jste příznivci svÄ›tlého dÅ™evÄ›ného nábytku, který nikdy nevyjde z módy. Pokud je již VaÅ¡e ložnice v takovém duchu zařízená, možná i pro své milované potomky hledáte nÄ›co, Äím byste jejich pokoj oživili, ale zároveň ho udrželi ve stejném stylu, jaký máte Vy. Patrové postele pro dÄ›ti nabízíme sice v různých variantách, které pokoje tÄ›ch nejmenších oživí, ale pÅ™i výrobÄ› nÄ›kterých druhů zachováváme tradici. Najdete tedy u nás poschoÄovky, které jsou založeny na dvou lůžkách nad sebou, jenž jsou spojené klasickým žebříkem. Pokud ale potÅ™ebujete i urÄitý prostor pro nepotÅ™ebné vÄ›ci, vyberte si zmínÄ›ný produkt i s úložným prostorem. Tato lůžka rozhodnÄ› nejsou kýÄová, ale naopak působí velmi jednoduÅ¡e a elegantnÄ›.

I tÄ›m nejmenším nebude hrozit žádné nebezpeÄí

Zvolte si pÅ™i nákupu takové poschoÄové lůžko, jehož souÄástí jsou i klasické dÅ™evÄ›né zábrany. BÄ›hem noci tak nemůže dojít k žádnému nebezpeÄí a VaÅ¡emu potomkovi se budou zdát jen ty nejhezÄí sny!