Požární ochrana – zatímco hasiči likvidují následky požárů, my bychom jim měli především předcházet. Bezpečnostní technik a specialista na bezpečnost práce https://www.gradegroup.cz/bezpecnost-prace proškoluje zaměstnance i v tomto směru a vysvětluje jim, jak správě používat hasicí přístroje, a jak bránit vzniku požáru vhodnými opatřeními. Důležitá je také znalost jednotlivých druhů hasicích přístrojů, zejména v souvislosti s hašením elektrických zařízení, hořlavých kapalin a papírových dokumentů.

uklouznutí na banánové slupce

Stroje, elektrická zařízení a spotřebiče – každý pracovník musí být před započetím práce důkladně proškolen, aby dokázal samostatně obsluhovat stroje a elektrická zařízení, potřebná k práci. Sníží se tím riziko i smrtelného úrazu, což je vždy pro každou firmu nesmírně přitěžující záležitost.

Ochranné pomůcky – bezpečnost práce se zabývá zejména ochrannými prostředky, které mohou být pro každý typ pracovní činnosti i velmi odlišné. Jde o to, v první řadě zaměstnance proškolit tak, aby tento aspekt pracovní činnosti nezanedbávali a nebrali jej na lehkou váhu.

úraz elektrickým proudem

Pořádek, čistota a přehled na pracovišti – poměrně podceňované bývá i uspořádání pracoviště, zejména manuálního typu. Je totiž velmi důležité mít kolem sebe přehled, uklizené nepotřebné nářadí a také zlikvidované odpady, aby se nepovalovaly pod nohama, kde o ně můžeme zakopnout. Pořádek na pracovišti se musí udržovat průběžně, protože nakumulované potíže mohou velmi brzy získat takový rozměr, že je pak jen stěží odstraňujeme.

Únava, deficit spánku, psychické problémy – na kvalitu pracovního procesu mají tyto vyjmenované aspekty obrovský vliv, a tak bychom jim měli věnovat pozornost minimálně stejnou, jako všemu ostatnímu. Lidé unavení a nevyspalí, pod psychickým tlakem a ve stresu dělají řadu chyb, jejich pracovní produktivita klesá a zvyšuje se nebezpečí těžkého úrazu.