I dnes chtÄ›jí lidé Äasto nové bydlení. Bohužel vzhledem k cenÄ› nemovitostí a souÄasné ekonomické situaci vÄ›tÅ¡inou hledají to nejlevnÄ›jší. Proto se obvykle poohlíží po bytech. PÅ™edpokládají totiž, že ty jsou levnÄ›jší než rodinné domy. Ukazuje se vÅ¡ak, že to nemusí být vždy pravda. I zde máme totiž nÄ›kolik dalších faktorů, které mají na cenu velký vliv.

 

nově postavený dům

 

Tím prvním je samozÅ™ejmÄ› velikost. Je pravda, že nÄ›které skuteÄnÄ› velké byty mohou být vÄ›tší než malý rodinný domek. I to je ostatnÄ› důvod, proÄ bychom se mÄ›li dívat také na cenu za metr ÄtvereÄný, nikoliv jen na tu celkovou. Řekne nám toho totiž víc, než bychom Äekali, a možná zjistíme, že ona koupÄ›, která se nám zdála tak výhodná, nakonec tak skvÄ›lá není.

 

Dále zde máme lokalitu. Je jasné, že byt v centru Prahy bude stát více, než domek nÄ›kde v zapadlé vesniÄce, případnÄ› na místÄ›, které nemá zrovna dobrou povÄ›st, případnÄ› jehož okolí nevypadá zrovna lákavÄ›. To zahrnuje nejen stav okolních budov, ale také blízkost například továren, zemÄ›dÄ›lských objektů jako jsou kravíny Äi vepříny a podobnÄ›. Na to vÅ¡e bychom se mÄ›li pÅ™ed koupí podívat. Pak nebudeme pÅ™ekvapeni, že okna budeme moci otevřít například jen tehdy, pokud fouká západní vítr, a povÄ›sit prádlo na balkón bude nemožné.

 

centrum města

 

SamozÅ™ejmÄ› je pravdou, že rodinné domy jsou považovány za prestižnÄ›jší. Je to proto, že bÄ›hem komunismu byly paneláky v podstatÄ› prezentovány jako „bydlení pro chudé“. Tento názor leckdy zůstal, aÄkoliv dnes již rozhodnÄ› neplatí.

 

OvÅ¡em musíme zvážit také fakt, že Äástka, kterou za nemovitost zaplatíme, je pouze Äást celkových nákladů. Musíme totiž poÄítat i s dalšími vÄ›cmi, jako jsou případné poplatky SVJ, daň z nemovitosti, ale také elektÅ™inÄ› Äi vytápÄ›ní, o běžné údržbÄ› nemluvÄ›. Z tohoto pohledu platí, že byt je na provoz ponÄ›kud levnÄ›jší. Záleží vÅ¡ak na nás a na naÅ¡ich preferencích, co si nakonec zvolíme.