Mužům narozeným v dobÄ› od 21. Äervna do 22. Äervence pÅ™ipadlo v poÅ™adí Ätvrté astrologické znamení Raka. S vodním živlem a vládnoucí planetou MÄ›síce. Pro toto znamení je proto pÅ™isouzen mÄ›síÄní kámen, stejnÄ› jako zelený jaspis, smaragd, rubín Äi malachit. Raci patří vzhledem ke své senzitivitÄ› k nejkomplikovanÄ›jším znamením zvÄ›rokruhu. PÅ™esto jsou pro své přátele nepostradatelní. Pokud jim svěříte svoje potíže, jsou to právÄ› oni, kdo pÅ™ijde s pomocí. Ideální partnerka pro raÄí znamení je narozena ve znamení Býka, Lva, Panny, Vah, StÅ™elce Äi Kozoroha. Anebo i žena ve znamení Ryb.

Muž ve znamení Raka

Mužům narozeným ve znamení Raka je pÅ™ipisována vysoká dávka fantazie a kreativity, což dokazuje mnoho slavných jmen umÄ›lců v historii planety. Mají dobrý vkus a milují jak hudbu, tak se rádi obklopují umÄ›leckými artefakty. Jejich estetické cítÄ›ní je rozpoznatelné na první pohled. Muži ve znamení Raka si totiž potrpí na kvalitní obleÄení. Jsou galantní, což oceňuje Å™ada žen. Navázat užší vztah s tÄ›mito muži ale není vůbec jednoduché. Tím, že jsou hodnÄ› citliví, svoji budoucí partnerku si dlouho vybírají. ChtÄ›jí tak pÅ™edejít případnému neúspÄ›chu. Tím, že mají vÄ›rnost coby pÅ™irozenou vlastnost, je pro nÄ› citové bezpeÄí tou nejdůležitÄ›jší prioritou.

Milující otec

Pro muže ve znamení Raka je ideální partnerkou silná a dominantní žena. Která se o nÄ›ho bude starat. A on bude mít možnost ji celý život obdivovat. Tím, že jsou tito muži náladoví a Äasto propadají vnitÅ™ním obavách a strachům, které si pÅ™ináší už z dÄ›tství, je vpoÄátku dobré navázat blízký kontakt s jeho matkou. A pokusit se spolužitím navázat na rodinnou tradici a zvyky, ve kterých tento citlivý, chápavý a starostlivý muž vyrostl. Protože po příchodu dÄ›tí se z mužů ve znamení Raka stávají skvÄ›lí otcové. Milováni svými dÄ›tmi. Pro které vytvářejí  domov, v nÄ›mž se cítí dobÅ™e. Jediný problém nastává v dobÄ›, kdy dÄ›ti dospÄ›jí a odcházejí do života. To bývá pro muže Raky těžká zkouÅ¡ka, protože jeho vztah je i hodnÄ› majetnický.