Všimli jste si, že vám v domě uniká voda do zdiva? A zdá se vám, že to není tak děsivá závada, že byste kvůli tomu museli v noci budit instalatéry? V některých situacích je pravda na vaší straně, ale není tomu tak vždy. Pokládejte sami sobě otázky, a bude-li některá z nich zodpovězena kladně, pak byste instalatéry raději měli volat co nejdříve. Třeba v rámci havarijního servisu mimo běžnou pracovní dobu, který detekci úniku vody provede do několika hodin.

uzávěr vody

Nachází se únik ve sklepních prostorách? V těchto situacích mohou být úniky vody zdánlivě nevinné, zejména pokud se nejedná přímo o obytné prostory. Unikající voda do zdiva ve sklepě vás přímo netrápí, a když se oprava vadné trubky či armatury odloží o nějaký ten den, tak se nic neděje. Jenže problém může být v tom, že voda naruší obvodové zdivo a může tu dojít k sesuvu nosné konstrukce domu, k sesuvům půdy a dalším jevům, ke kterým by se měl spíše vyjádřit statik. Voda si zkrátka se stavební konstrukcí rodinných či bytových domů nerozumí, přece jen se nejedná o mosty a nábřeží, kde se s kontaktem s vodou počítá předem, a je to tam také zahrnuto v projektu.

vodovodní kohoutek

Je mokrá mapa na zdi v blízkosti elektroinstalace? Jestliže vám praskne voda v trubce někde v zahrádkářské kolonii, kde máte jen zděný příbytek na přespání bez přívodu elektřiny, o nic tak hrozného v zásadě nejde, ale unikající voda v rodinném domě tu může způsobit doslova katastrofu. Jakmile pronikne do vypínačů, zásuvek a rozvodných krabic, může je zkratovat a může tu dokonce dojít (paradoxně) k požáru. Anebo samozřejmě ohrozí kohokoli, kde se v domě pohybuje, zejména malé děti a domácí zvířata. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je ve vodivém prostředí skutečně vysoké a jistě není náhoda, že se k hašení požárů elektrických vedení a spotřebičů pod proudem nesmí používat vodní hasicí přístroje, ale pouze sněhové nebo práškové.