Mezi převratné vynálezy v oblasti dopravy patřily a dodnes patří vlaky. Dnes už jimi sice poměrně velké procento našinců opovrhuje a je spousta lidí, zejména dětí, kteří ještě nikdy vlakem nejeli, ale to na tom nic nemění. Díky vlakům se totiž doprava na mnoha místech celého světa změnila k nepoznání, a to pozitivně.

Jak jste se možná nauÄili ve fyzice, staly se vlaky prospěšnými do znaÄné míry díky tomu, kolik toho uvezou s vynaložením relativnÄ› malé síly. Jejich kola mají výraznÄ› nižší tÅ™ení o koleje než jiné typy vozidel o povrch, po kterém jezdí, a tudíž se tu vystaÄí i s daleko menší tažnou silou. A nejen to.

parní lokomotiva

A tak u nás ‚vyrostly‘ z původních koněspřežek opravdové vlaky tažené lokomotivami. Což byl ve své době jeden z vrcholů techniky. A to navzdory tomu, že se využívaly pochopitelně jediné tehdy známé druhy pohonu, parní stroje.

Takové parní lokomotivy tedy lidem docela dobÅ™e sloužily. A tÅ™eba i v básníkových verších ‚noha parou cválá‘. OvÅ¡em souÄasnÄ› se jim staly osudnými pÅ™edevším tÅ™i jejich zásadní nedostatky: složitý pohon, nízká energetická úÄinnost a riziko požárů. ProstÄ› se muselo zaÄít v takových lokomotivách vÄas topit, aby byla pára pro jízdu, a pak se tu muselo průběžnÄ› pÅ™ikládat uhlí, aby to běželo dál, byla potÅ™eba velkého množství uhlí na relativnÄ› málo podaného výkonu a jiskry létající z komínů parních lokomotiv nezřídka zapalovaly porost v okolí tratí.

parní lokomotiva

Následovala teda výmÄ›na poplatná dobÄ› a novým technickým objevům. Objevily se lokomotivy dieselové i elektrické, u nichž se zmínÄ›né nedostatky odstranily nebo aspoň zredukovaly na minimum, a souÄasnÄ› se zaÄalo i zrychlovat, protože nové motory nebyly ani tak těžké, jako parní stroje. A železniÄní doprava zrychlila, a i nadále zrychluje. NÄ›kde. Ale jinde pro zmÄ›nu zpomaluje, například na zanedbaných Å¡umavských tratích. Které by mohly lidem z vyspÄ›lých asijských zemí posloužit jako uÄinÄ›ný železniÄní pravÄ›k.