Změna bydliště je natolik rozmanitá záležitost, že ji nelze jednoznačně zaškatulkovat podle vžitých schémat do přesných kategorií. Vždy jde o čistě individuální záležitost, a s ní jsou spojené určité problematické situace. Buď se tu vyskytují nadměrně těžké a velké předměty, anebo se stěhují pokojové rostliny ve větším rozsahu, například ze zimní zahrady, odlišné je i stěhování seniorského bytu či příbytku s malými dětmi. Velice svérázné jsou také momenty, kdy se spojuje stěhování s vyklízením.

vyklízení domu

Jsou to například události stěhování z městského bytu na venkov, do zakoupené či dědictvím získané nemovitosti, v níž se nachází původní vybavení. Některé předměty mohou být k dalšímu užívání zajímavé, ale jiné zcela nevhodné, a ty je zapotřebí odvézt do sběrného dvora.

V první řadě je nutné velmi precizně celou akci podchytit po organizační stránce. Může tu totiž dojít k mylným závěrům a stěhovací firma pak nebude vědět, co se vlastně likviduje, a co tu zůstává. Stěhování i vyklízení může probíhat v jediný den, ale také nemusí, záleží na vaší domluvě, co vám lépe vyhovuje. Někdy je vyklízení prováděné před stěhováním výhodnější kvůli úklidu, kdy je nemovitost lépe připravena pro nastěhování a zabydlování.

stěhování na venkov

Na co se také musí dávat pozor, jsou nebezpečné předměty, které nepatří na běžnou skládku. Jsou to například vyřazená svítidla typu zářivek, louhy a kyseliny, čisticí prostředky, barvy a ředidla, petrolej a benzín, chemická hnojiva a pesticidy a podobné jedovaté látky.

Půjde-li o takovýto větší rozsah stěhování a vyklízení, je vhodné stěhovací firmu kontaktovat s větším předstihem a provést informativní schůzku, aby se mohli stěhováci na akci lépe připravit. Na schůzce si také vyjasníte, zda vám stěhováci pomohou při stěhování z Prahy 4 rozebrat nábytek a případně namontovat svítidla, zrcadla, garnýže a podobné předměty, co se musí věšet na hmoždinky ve zdivu.