Na odpady je třeba dávat si pozor. Pokud máte problémy s ucpanými odpady, neberte to na lehkou váhu, řešte to co nejdříve a dbejte i na prevenci. 

Neustále ucpané odpady? Pozor na starší potrubí, nezanedbávejte ani preventivní opatření! 

I když se to nezdá, odpadnímu potrubí dáváme docela zabrat a nÄ›kdy ani ne úmyslnÄ›. Sice se najde stále docela dost lidí, kteří do odpadů splachují zcela nevhodné vÄ›ci nebo zbytky jídla, ale obÄas se stane, že nám nÄ›co do odpadů spadne omylem a problém může být na svÄ›tÄ›. Navíc v kuchyni jsou odpady namáhány mastnotou, v koupelnÄ› je to mnohdy jeÅ¡tÄ› horší, protože zbytky mýdla, ale i spadané vlasy nebo chlupy zkrátka v odpadním potrubí zůstávají a samozÅ™ejmÄ› to má za následek uspávání odpadů. NÄ›kdy je ale potrubí jen staré, Å¡patné funkÄní, má Å¡patnou konstrukci nebo se zkrátka jen neÄistí. Máte problémy s ucpanými odpady v jenom kuse? Pak s tím rychle musíte nÄ›co udÄ›lat. 

odtok ve dřezu

Mnoho úsilí někdy škodí 

Pokud odtoky nefungují, jak by mÄ›ly, je důležité se snažit příÄinu odstranit. Na menší problém vždy zabere obyÄejný gumový zvon, který by nemÄ›l chybÄ›t v žádné domácnosti. Jenže zvon pomůže jen na chvíli a mnohdy nepomůže vůbec. To v případÄ›, že jsou odpady opravdu hodnÄ› ucpané nebo je problém vážnÄ›jší. Můžete se pokusit o rozebrání sifónu, to vÅ¡ak už chce nÄ›jakou tu zruÄnost, znalost a Å¡ikovnost, ani práce s instalatérským perem není vůbec snadná. Navíc ne vždy je možné se k sifonu dostat, v koupelnÄ› se vám to u sprchového koutu nepodaří vůbec. Takže jak si poradit? 

koupelnové umyvadlo

Zejména ve starších koupelnách v bytových jednotkách bývají problémy zakoÅ™enÄ›ny hodnÄ› hluboko, potrubí může být starší nebo i Å¡patnÄ› sestavené, a proto se ucpává. S tím ale pomůže jedinÄ› vyÅ¡kolený instalatér, sami nic nezmůžete. No, a jestliže se snažíte odpady uvolnit sami, můžete nadÄ›lat více Å¡kody, než by se zdálo. Pozor na chemické ÄistiÄe a na velmi silný hydroxid sodný, který se používá nejÄastÄ›ji. Sice je silný a úÄinný, pÅ™i nesprávném dávkování nebo nesprávném postupu pÅ™i ÄiÅ¡tÄ›ní odpadů, může dojít k tomu, že problém se jeÅ¡tÄ› zhorší a odpady se ucpou úplnÄ›. 

Mělo by to jít i jinak 

Běžný ucpaná odpad by mÄ›l jít proÄistit i obyÄejnou kuchyňskou solí, jedlou sodou Äi octem. Pomoci může i kyselina citronová. Jestliže ale nic z toho nezabírá, je tÅ™eba zkusit pÅ™itvrdit. PrávÄ› zmínÄ›ný hydroxid sodný je dobrou volbou, ale jen v případÄ›, že provedete vÅ¡echno správnÄ›. A když nezabere ani jedno, je nutné okamžitÄ› a neprodlenÄ› zavolat instalatérovi.