Asi všichni budeme souhlasit, že dětství je obdobím, kdy bychom se měli připravit na dospělý život. Je to čas, kdy získáváme všechny nezbytné znalosti a dovednosti, abychom se mohli začlenit do běžného života. Je ovšem otázkou, jakým způsobem je nabudeme.

 

Zdaleka nejznámější institucí je v tomto případě škola. Zde se však otvírá otázka, v jakém věku by do ní dítě mělo vstoupit. Přeci jen, jedná se oproti předchozímu životu o velkou změnu, a to pro celou rodinu, a to nebývá mnohdy snadné.

 

dítě s učebnicí

 

U nás je standardem, že dítě začíná školní docházku ve věku šesti let, i když tuto dobu lze samozřejmě posunout. Ovšem v jiných zemích to mají jinak – například v USA začínají již ve čtyřech letech, zatímco ve Velké Británii v osmi či devíti. Který přístup je tedy nejlepší?

 

Odpověď není ani zdaleka tak jednoduchá, jak se může zdát. A to platí tím více, čím více toho poznáváme o dětech a hlavně o vývoji dětského mozku. Zatímco v minulosti byly děti považovány v podstatě za malé dospělé, a podle toho s nimi bylo také nakládáno, dnes víme, že tomu tak není, jak fyzicky, tak mentálně.

 

učení s pomocí počítače

 

Nejnovější výzkumy ukazují, že pozdější začátek školní docházky dítě podstatně méně stresuje. Je totiž podstatně vyspělejší (a v tomto věku je znát v podstatě každý rok) a lépe schopno se vyrovnat jak s onou změnou, tak i s novými požadavky, které jsou na ně kladeny.

 

Bohužel je pravda, že školní systém, a to nejen u nás, je poměrně zkostnatělý a neochotný ke změně. Často jsou proto ignorovány výsledky nejrůznějších výzkumů a je dávána přednost tradičním postupům, i když bylo prokázáno, že jsou podstatně méně efektivní.

 

Rozhodně by se tedy školství mělo změnit, bohužel k tomu není vůle. Něco takového by totiž bylo jednak velmi náročné jak organizačně, tak finančně, a navíc i značně nepopulární. A to si žádný politik na triko nevezme, dokud to nebude absolutně nezbytné.