Jsem ráda, že kolem nás a ve svÄ›tÄ› je tolik vÄ›dců, že my lidé vlastnÄ› se můžeme těšit z toho, že budeme zdraví a že nebudeme zanedbáváni, protože vÄ›da je také ve zdravotnictví. VÄ›da je také Å¡kolství, vÄ›da je úplnÄ› vÅ¡echno. TÅ™eba lidé, kteří lítají do vesmíru. To jsou kosmonauti. Také toho musí vÄ›dÄ›t opravdu hodnÄ›, protože bez kosmonautů bychom nic nevÄ›dÄ›li. Nepoznali bychom, co je to vesmír anebo mÄ›síc. A také bychom nemÄ›li tolik uÄebnic a tolik knih, které se týkají vesmíru anebo také astrologie. U nás v rodinÄ› se vÅ¡ichni zabývají astrologií. A není to tak, že by to byla povinnost, ale že nás to jednoduÅ¡e baví. Já se také zajímám o historii a o astronomii, ale více o historii, protože mÄ› to baví. I historie je vÄ›da.

Není věda jako věda.

Také se zajímám o první republiku. Vždycky mÄ› to baví a také mám ráda filmy z první republiky. Moc Äasto sleduji právÄ› filmy z první republiky, protože mÄ› to baví a pÅ™ijde mi to zajímavé. Také si všímám výkonů herců z první republiky. Řeknu vám, že je to opravdu výjimeÄné a že je to úplnÄ› jiné, než je to v dneÅ¡ní dobÄ›. V dneÅ¡ní dobÄ› herec může být úplnÄ› kdokoliv, půjde jenom na konkurz a tÅ™eba bÄ›hem deset minut už může být herec, kdežto dříve to se na herce studovalo.

Nás doma baví astrologie.

TÅ™eba myslím dva nebo tÅ™i roky. Nebo možná i déle. Proto tady jde vidÄ›t, že lidé nÄ›kdy ani neví, co by pÅ™esnÄ› mÄ›li dÄ›lat. VÄ›da je tady od toho, abychom byli vzdÄ›laní, ale za deset minut na konkurzu na herce se nikdo nemůže vzdÄ›lat tak, jak by potÅ™eboval. Proto je skvÄ›lé, že existují různé umÄ›lecké fakulty a další umÄ›lecké univerzity, kde se ÄlovÄ›k toho nauÄí opravdu hodnÄ›, aby mohl vykonávat své povolání, a to vÄetnÄ› herectví a podobnÄ›. Já vždycky jsem také chtÄ›la být hereÄka, ale nedostala jsem se bohužel na umÄ›leckou fakultu. ZkouÅ¡ela jsem také malovat, ale bohužel ani v malování jsem se neuchytila, tak jsem se radÄ›ji na to vykaÅ¡lala.